PREŞCOLARI


PREŞCOLARI

Înscrierea în învăţământul preşcolar 2019-2020

Informații pentru părinți privind reînscrierile/înscrierile la grădiniţăEtapele de reînscrieri-înscrieri grădiniţe 2019-2020  Nota MEN 30367
Procedura înscriere nr.265
Grădinițe din municipiul Arad


 GRĂDINIȚA PP "GRĂDINIȚA PRIETENIEI"
 Strada Predeal, nr. 3 
Telefon: 0257 349939 0357 425100 
Fax: 0357 425100 
E-mail: gradinita_pp16@yahoo.com
                            

  Nu sunt gradinite arondate.

GRĂDINIȚA PP "CĂSUȚA PITICILOR"
 Strada Calea Radnei nr. 248 
Telefon: 0257 219939Fax: 0257 219939E-mail: gradinita_pp18arad@yahoo.com 
Web: http://gradinitapp18.wix.com/arad
     

            STRUCTURI ARONDATE: Grădinița PN 11 Arad 
                                                           Grădinița PP 7 Arad Grădinița PP Prichindel Arad
                                                           

GRĂDINIȚA PP "CURCUBEUL COPIILOR"

Strada Simion Balint, nr 7-9 
Telefon: 0257 257486 
Fax: 0257 257486 
E-mail: gradinitapp20@yahoo.com

               STRUCTURA ARONDATA: Grădinița PP 13 ARAD

GRĂDINIȚA PP "ELEFĂNȚELUL"
 Strada Condurașilor nr. 13 
Telefon: 0257 281426 
Fax: 0257 281426 
E-mail: gradinitapp1@yahoo.com 
     Web: www.gradinita-pp-9.ro
          

       STRUCTURI ARONDATE:   

                                        Grădinița PP 2 ARAD 
                                        Grădinița PN 2 ARAD


GRĂDINIȚA PP "FURNICUȚA"
 Strada C. Brancusi FN 
Telefon: 0257 274448 
Fax: 0257 274448 
E-mail: gradinitapp10arad@yahoo.com
                                    

     Nu sunt gradinite arondate.
GRĂDINIȚA PP Nr. 1
 Strada T. Vladimirescu, nr. 20-22 
Telefon: 0257 231752 
Fax: 0257 231752 
E-mail: gradinitapp1@yahoo.com
                 

           STRUCTURI ARONDATE: 

                                                Grădinița PP 15 Arad 
                                                Grădinița PP 22 Arad


GRĂDINIȚA PP Nr. 11
 Strada Crasna nr. 11 
Telefon: 0357 428490 
Fax: 0357 428490 
Mail: gradpp11_arad@yahoo.com
   

 STRUCTURI ARONDATE: 
                                         Grădinița PP 12 Arad

                                         Grădinița PN "MUGUREL" Arad
 

GRĂDINIȚA PP Nr.14 

Strada Patria, nr. 2-4 
Telefon: 0257 281965 
Fax: 0257 281965 
Mail: gradinita_pp14@yahoo.com
            

    STRUCTURI ARONDATE: 
                                           Grădinița PP 3 Arad 
                                           Grădinița PN 6 Arad 
                                           Grădinița PN 13 Arad


GRĂDINIȚA PP "PALATUL FERMECAT" 

Strada Poetului FN Telefon: 0257 349610 Fax: 0257 349610 E-mail: gradinitapp17arad@yahoo.com                  STRUCTURI ARONDATE: Grădinița PS 2 Arad Grădinița PN 8 Arad                                          Grădinița PN 9 Arad


GRĂDINIȚA PP "PITICOT"
 Strada Grivitei, nr. 17 
Telefon: 0257 270340 Fax: 0257 270340 E-mail: gradinita19arad@yahoo.com                   STRUCTURI ARONDATE:                                                Gradinita PN 12 Arad                                                Gradinita PN 24 Arad                                                Gradinita PN 29 Arad
 Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca grup secție de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale.

     Educația timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreșcolar (0 - 3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare.

        Informații principale:

         Ghidul pentru inscrierea la gradiniță (ARACIP)

         Ghid pentru sănătate și fizică în grădinițe și școli

         Lista grădinițelor autorizate / acreditate

       Fiecare copil în grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)

         Legea nr. 248_2015

         HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice L248 / 2015 și  procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

         Informare privind aplicarea Legii 248/2015 privind programul Fiecare copil în grădiniță

         Accesați site-ul http://fiecarecopilingradinita.ro/

  Învățământul preșcolar de stat este gratuit și poate fi organizat pe grup, format în funcție de vârsta sau nivelul de dezvoltare al copilului.

         Grădinițele pot fi organizate astfel:

 • grădiniţe cu program normal (cinci ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială;
 • grădiniţe cu program prelungit (zece ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia socială (hrană, supraveghere, odihnă);
 • grădiniţe cu program săptămânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia, hrană, supravegherea şi odihnă celor care provin din medii sociale şi familii defavorizate;

         Unităţile de învăţământ au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul  grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate  emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele şcolare judeţene asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.

               Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor  de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

        Acte necesare pentru înscrierea grădiniţă:

 • cerere înscriere grădiniţă;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal);
 • o copie a certificatului de naştere al copilului (certificată de directoare);
 • fişa medicală;
 • avizul epidemiologic;
 • actele pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de departajare (dacă este cazul);

         Potrivit Ministerului Educaţiei, înscrierea copiilor la grădiniţele de stat se face gratuit,  acestora fiindu-le interzis să solicite taxă de înscriere ori să facă discriminări.

               Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va  fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat,  inclusiv pe site-ul acesteia (acolo unde există).
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
            În situația în care numărul de cereri de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate succesiv criteriile de separare generală (stabilite de Ministerul Educației) și criteriile de separare specifice (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobată de Consiliul de Administrație al acesteia și avizată de Juridice Inspectoratul Școlar Județean).

I BUILT MY SITE FOR FREE USING