PREŞCOLARI


PREŞCOLARI

Grădiniţe din municipiul Arad


 GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI"
Strada Predeal, nr. 3
Telefon: 0257 349939 0357 425100
Fax: 0357 425100
E-mail: gradinita_pp16@yahoo.com
                            

  Nu are gradinite arondate.


GRĂDINIŢA PP „CĂSUŢA PITICILOR”
Strada Calea Radnei nr. 248
Telefon: 0257 219939Fax: 0257 219939E-mail: gradinita_pp18arad@yahoo.com
Web : http://gradinitapp18.wix.com/arad
     

            STRUCTURI ARONDATE :     Grădiniţa PN  11 Arad
                                                           Grădiniţa PP     7 Arad
                                                           Grădiniţa PP Prichindel Arad


GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR"

Strada Simion Balint, nr 7-9
Telefon: 0257 257486
Fax: 0257 257486
E-mail: gradinitapp20@yahoo.com

               STRUCTURA ARONDATA : Grădiniţa PP 13 ARAD


GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL"
Strada Conduraşilor nr. 13
Telefon: 0257 281426
Fax: 0257 281426
E-mail: gradinitapp1@yahoo.com
     Web: www.gradinita-pp-9.ro
          

       STRUCTURI ARONDATE:   

                                        Grădiniţa PP 2 ARAD
                                        Grădiniţa PN 2 ARADGRĂDINIŢA PP „FURNICUŢA”
Strada C. Brancusi FN
Telefon: 0257 274448
Fax: 0257 274448
E-mail: gradinitapp10arad@yahoo.com
                                    

     Nu are gradinite arondate.

GRĂDINIŢA PP Nr. 1
Strada T. Vladimirescu, nr. 20-22
Telefon: 0257 231752
Fax: 0257 231752
E-mail: gradinitapp1@yahoo.com
                 

           STRUCTURI ARONDATE: 

                                                Grădiniţa PP 15 Arad
                                                Grădiniţa PP 22 AradGRĂDINIŢA PP Nr. 11
Strada Crasna nr. 11
Telefon: 0357 428490
Fax: 0357 428490
Mail: gradpp11_arad@yahoo.com
   

 STRUCTURI ARONDATE:
                                         Grădiniţa PP 12 Arad

                                         Grădiniţa PN “MUGUREL”Arad
 


GRĂDINIŢA PP Nr.14 

Strada Patria, nr. 2-4
Telefon: 0257 281965
Fax: 0257 281965
Mail: gradinita_pp14@yahoo.com
            

    STRUCTURI ARONDATE:
                                           Grădiniţa PP 3 Arad
                                           Grădiniţa PN 6 Arad
                                           Grădiniţa PN 13 AradGRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" 

Strada Poetului FN
Telefon: 0257 349610
Fax: 0257 349610
E-mail: gradinitapp17arad@yahoo.com

                 STRUCTURI ARONDATE:
Grădiniţa PS 2 Arad
Grădiniţa PN 8 Arad
                                         Grădiniţa PN 9 Arad
GRĂDINIŢA PP "PITICOT"
Strada Grivitei, nr. 17
Telefon: 0257 270340
Fax: 0257 270340
E-mail: gradinita19arad@yahoo.com

                  STRUCTURI ARONDATE:
                                               Gradinita PN 12 Arad
                                               Gradinita PN 24 Arad
                                               Gradinita PN 29 Arad


 Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca  secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde  naționale.

     Educaţia timpurie (0 - 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăţământul  preşcolar (3 - 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

        Informaţii principale:

         Ghidul pentru înscrierea la gradiniță (ARACIP)

         Ghid pentru alimentație sănătoasă și activitate fizică în grădinițe și școli

         Lista grădinițelor autorizate/acreditate

       Fiecare copil în grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)

         Legea nr. 248_2015

         HG nr. 15/2016 pentru aprobarea normelor metodologice L248/2015 si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

         Informare privind aplicarea Legii 248/2015 privind Programul Fiecare copil în grădiniță

         Acces la site-ul http://fiecarecopilingradinita.ro/

  Învățământul preșcolar de stat este gratuit şi poate fi organizat pe grupe, format în funcţie de  vârsta sau nivelul de dezvoltare al copilului.

         Grădiniţele pot fi organizate astfel:

 • grădiniţe cu program normal (cinci ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială;
 • grădiniţe cu program prelungit (zece ore pe zi), care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia socială (hrană, supraveghere, odihnă);
 • grădiniţe cu program săptămânal, care asigură educaţia şi pregătirea corespunzătoare a copiilor pentru şcoală şi viaţă socială, dar şi protecţia, hrană, supravegherea şi odihnă celor care provin din medii sociale şi familii defavorizate;

         Unităţile de învăţământ au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul  grădiniţei, respectiv dacă este acreditată, autorizată să funcţioneze provizoriu, cu atestat de calitate  emis de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP).
În premieră, comparativ cu anii anteriori, monitorizarea fluxului de reînscrieri şi înscrieri se va realiza informatizat, prin intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), dezvoltat de Ministerul Educaţiei. Pe toată durata acestui proces, inspectoratele şcolare judeţene asistă unităţile de învăţământ în activitatea de înscriere şi confirmă finalizarea colectării cererilor aferente etapelor de înscriere/reînscriere.

               Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor  de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

        Acte necesare pentru înscrierea grădiniţă:

 • cerere înscriere grădiniţă;
 • adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale (pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal);
 • o copie a certificatului de naştere al copilului (certificată de directoare);
 • fişa medicală;
 • avizul epidemiologic;
 • actele pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor de departajare (dacă este cazul);

         Potrivit Ministerului Educaţiei, înscrierea copiilor la grădiniţele de stat se face gratuit,  acestora fiindu-le interzis să solicite taxă de înscriere ori să facă discriminări.

               Orarul reînscrierilor şi al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va  fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat,  inclusiv pe site-ul acesteia (acolo unde există).
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrieri, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
            În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare  decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite  de Ministerul Educaţiei) şi criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de  învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Oficiul juridic  al Inspectoratului Şcolar Judeţean).

This site was built using