Despre


                                                 Inspectoratul Școlar Județean Arad este un instituție în serviciul comunității, prin servicii de consultanță și programe de formare profesională și managerială de calitate. Inspectoratul Școlar va asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământ și va promova inovația și mișcarea proreformă. În același timp, IȘJ Arad va milita pentru respectarea drepturilor și intereselor elevilor în condițiile legislației în vigoare și asigurând, cu mijloacele de care dispune, siguranța și dezvoltarea fizică, intelectuală și spirituală a acestora. IȘJ Arad va urmări realizarea echității în educație, asigurarea oportunităților egale, dar și a concurenței libere, pentru atingerea calității serviciilor educaționale.

Despre Despre
This site was built using