ORGANIGRAMA ISJ ARAD


ORGANIGRAMA ISJ ARAD

Inspectoratul Școlar Județean Arad
 str. Corneliu Coposu nr.26 
Telefon: 0257/280008 
Fax: 0257/214746 
Email:  inf_arad@isjarad.ro               inf_arad@yahoo.com 


Inspector școlar general (1)

Inspector școlar adjunct general (2)

Domeniul juridic  (1)

Auditul Domeniul  (2)

Domeniul economic și tehnic administrativ

 • Contabilitate (5,5)
 • Secretariat arhivă (1,5)
 • Reţea şcolară, plan şcolarizare (2)
 • Salarizare, normare (2)
 • Informatizare (2)
 • Tehnic-administrativ (2,5)

Depozitul de manuale (2)

Domeniul management

 •  Management instituţional (1)
 •  Managementul resurselor umane (2)
 •  Dezvoltarea resurselor umane (1)
 •  Educaţie permanentă (1)
 •  Proiecte educaţionale (1)
 • Alternative educaţionale şi învăţământ particular (0,5)

Domeniul curriculum şi inspecţie şcolară

 • Monitorizare programe privind accesul la educaţie (1)
 • Învăţământ preşcolar (1)
 • Învăţământ primar (1)
 • Limba şi literatura română (1)
 • Limbi moderne (1)
 • Matematică şi informatică(1)
 • Fizică, chimie, biologie (1)
 • Istorie, geografie, socio-umane (1)
 • Arte (0,5)
 • Religie (0,5)
 • Educaţie fizică şi sport (1)
 • Învăţământ profesional şi tehnic (1)
 • Minorităţi (0,5)
 • Învăţământ special (0,5)

ORGANIGRAMA

Inspector şcolar general

prof.  Marius GÖNDÖR        Tel. 07

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar general adjunct

prof. Pellegrini Nicolae-Antoniu          Tel. 0745815662

Inspector şcolar pentru Educație permanentă (şi activităţi extraşcolare)

prof. Moler Camelia                              Tel. 0725110909

Inspector şcolar pentru Management instituţional şi Religie

prof. Sirca Florin                                    Tel. 0725110911

Inspector şcolar pentru Management instituţional
prof.  Both Maria                          Tel. 0725110906

Inspector şcolar pentru Învățământ special

prof. Cojocariu Amalia                          Tel. 0744764899

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane

prof. Cuzmanov Carmen                      Tel. 0725110912

Inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale

prof.  Lupei Anca-Marinela                   Tel. 0724338918

Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane

prof.  Mandache Emilia                         Tel. 0725110933

Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane

prof. Popescu Adriana                           Tel. 0725110925

Inspector şcolar pentru Învăţământ particular, Alternative educaţionale şi Arte (şi activităţi de mentorat)

prof. Marcu Andrada                             Tel. 0725110914

Inspector şcolar pentru Minorităţi naţionale

prof. Ilyes Ibolya                                     Tel. 0725110900

Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie

prof.  Vaida Margareta         Tel. 0725110901

Inspector şcolar pentru Educaţie timpurie

prof. Soriţeu Emilia                                Tel. 0725110908

Inspector şcolar pentru Învăţământul primar (şi activităţi specifice evaluărilor la cls. II şi IV şi a doua şansă)

prof. Lalyer Raluca Tel. 0725110916

Inspector școlar pentru Limba și literatura română

prof. Orban Laura Tel. 0725110936

Inspector școlar pentru limbi moderne (și activități de evaluare cls. VI și monitorizarea evaluărilor naționale)

prof. Nădăban Laura Tel. 0725110913

Inspector școlar pentru Matematică (și Informatică)

prof. Dolha Nicolae Tel. 0725110904

Inspector școlar pentru Fizică (și Chimie, Biologie)

prof. Glăvan Rodica Tel. 0725110905

Inspector școlar pentru istorii și socio-umane (și geografie)

prof. Stiger Simona Tel. 0725110903

Inspector școlar pentru educație fizică și sport

prof. Lucia Rodica Tel. 0722288599

Inspector școlar pentru învățământ profesional, tehnic

prof. ing. Borza Vasile Tel. 0725110907

Secretariat

Neumayer Petronela Tel. 0257-280008

Lupu Felicia

Domeniul Informatizare

Ing. Dumitrescu Mihai Tel. 0742191576

Pistol Sebastian Tel. 0725110929

Domeniul Rețea școlară, Plan școlarizare

Lazea Laurențiu Tel. 0725110921

Hadade Nadia Tel. 0725110923

Domeniul Salarizare, normare

Ursoi Sofia Tel. 0725110922

Contabil șef

Ec. Răducanu Ecaterina Tel. 0725110910

Domeniul Contabilitate

Vârlan Delia Tel. 0725110924

Viezuină Liliana Tel. 0742048568

Lăcătiș Ecaterina

Domeniul Juridic

Tămaș Cornelia Tel. 0725110927

Compartiment tehnic-administrativ

Cânta. Iordan Nicolae Tel. 0725110926

Ing. Goldiș Dimitrie Ioan Tel. 07251109

Budău Ioan

Auditul Domeniul

Gornea Angelica Tel. 0725110928

Boța Ioan Alexandru

Depozit manuale

Alexa Virgil Tel. 0725110932

Teodora codreană


I BUILT MY SITE FOR FREE USING