ORGANIGRAMA ISJ ARAD


ORGANIGRAMA ISJ ARAD

Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad
str. Corneliu Coposu nr.26
Telefon: 0257/280008
Fax: 0257/214746
Email: inf_arad@isjarad.ro             inf_arad@yahoo.com 


Inspector şcolar general (1)

Inspector şcolar general adjunct (2)

Domeniul juridic (1)

Domeniul audit (2)

Domeniul economic şi tehnic administrativ

 • Contabilitate (5,5)
 • Secretariat arhivă (1,5)
 • Reţea şcolară, plan şcolarizare (2)
 • Salarizare, normare (2)
 • Informatizare (2)
 • Tehnic-administrativ (2,5)

Depozitul de manuale (2)

Domeniul management

 •  Management instituţional (1)
 •  Managementul resurselor umane (2)
 •  Dezvoltarea resurselor umane (1)
 •  Educaţie permanentă (1)
 •  Proiecte educaţionale (1)
 • Alternative educaţionale şi învăţământ particular (0,5)

Domeniul curriculum şi inspecţie şcolară

 • Monitorizare programe privind accesul la educaţie (1)
 • Învăţământ preşcolar (1)
 • Învăţământ primar (1)
 • Limba şi literatura română (1)
 • Limbi moderne (1)
 • Matematică şi informatică(1)
 • Fizică, chimie, biologie (1)
 • Istorie, geografie, socio-umane (1)
 • Arte (0,5)
 • Religie (0,5)
 • Educaţie fizică şi sport (1)
 • Învăţământ profesional şi tehnic (1)
 • Minorităţi (0,5)
 • Învăţământ special (0,5)

ORGANIGRAMA

Inspector şcolar general

prof. dr. Stoenescu Anca Patricia       Tel. 0725110920

Inspector şcolar general adjunct

Inspector şcolar general adjunct

prof. Pellegrini Nicolae-Antoniu          Tel. 0745815662

Inspector şcolar pentru Educație permanentă (şi activităţi extraşcolare)

prof. Moler Camelia                              Tel. 0725110909

Inspector şcolar pentru Management instituţional şi Religie

prof. Sirca Florin                                    Tel. 0725110911

Inspector şcolar pentru Management instituţional
prof.  Manguci Ciprian                          Tel. 0725110906

Inspector şcolar pentru Învățământ special

prof. Cojocariu Amalia                          Tel. 0744764899

Inspector şcolar pentru Dezvoltarea resursei umane

prof. Cuzmanov Carmen                      Tel. 0725110912

Inspector şcolar pentru Proiecte educaţionale

prof.  Lupei Anca-Marinela                   Tel. 0724338918

Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane

prof.  Mandache Emilia                         Tel. 0725110933

Inspector şcolar pentru Managementul resurselor umane

prof. Popescu Adriana                           Tel. 0725110925

Inspector şcolar pentru Învăţământ particular, Alternative educaţionale şi Arte (şi activităţi de mentorat)

prof. Marcu Andrada                             Tel. 0725110914

Inspector şcolar pentru Minorităţi naţionale

prof. Ilyes Ibolya                                     Tel. 0725110900

Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educaţie

prof.  Vaida Margareta         Tel. 0725110901

Inspector şcolar pentru Educaţie timpurie

prof. Soriţeu Emilia                                Tel. 0725110908

Inspector şcolar pentru Învăţământul primar (şi activităţi specifice evaluărilor la cls. II şi IV şi a doua şansă)

prof. Lalyer Raluca                                Tel. 0725110916

Inspector şcolar pentru Limba şi literatura romană

prof. Orban Laura                                 Tel. 0725110936

Inspector şcolar pentru Limbi moderne (şi activităţi de evaluare cls. VI şi monitorizarea evaluărilor naţionale)

prof. Nădăban Laura                             Tel. 0725110913

Inspector şcolar pentru Matematică (şi Informatică)

prof. Dolha Nicolae                              Tel. 0725110904

Inspector şcolar pentru Fizică (şi Chimie, Biologie)

prof. Glăvan Rodica                              Tel. 0725110905

Inspector şcolar pentru Istorie şi Socio-umane (şi Geografie)

prof. Stiger Simona                               Tel. 0725110903

Inspector şcolar pentru Educaţie fizică şi sport

prof. Barta Paul                                     Tel. 0722288599

Inspector şcolar pentru Învăţământ profesional, tehnic

prof. ing. Borza Vasile                          Tel. 0725110907

Secretariat

Neumayer Petronela                           Tel. 0257-280008

Domeniul Informatizare

ing. Dumitrescu Mihai                         Tel. 0742191576

Pistol Sebastian                                    Tel. 0725110929

Domeniul Reţea şcolară, Plan şcolarizare

Haţegan Dora                                       Tel. 0725110921

Butaciu Elena                                       Tel. 0725110923

Domeniul Salarizare, normare

Ursoi Sofia                                            Tel. 0725110922

Lazea Laurenţiu

Contabil şef

Ec. Răducanu Ecaterina                      Tel. 0725110910

Domeniul Contabilitate

Vârlan Delia                                          Tel. 0725110924

Viezuină Liliana                                    Tel. 0742048568

Lăcătiş Ecaterina

Domeniul Juridic

Tămaș Cornelia                                    Tel. 0725110927

Compartiment tehnic-administrativ

sing. Iordan Nicolae                             Tel. 0725110926

ing. Goldiş Dimitrie Ioan                     Tel. 07251109

Budău Ioan

Domeniul Audit

Gornea Angelica                                   Tel. 0725110928

Boţa Ioan Alexandru

Depozit manuale

Alexa Virgil                                            Tel. 0725110932

Budău IoanThis site was built using