CADRE DIDACTICE


CADRE DIDACTICE

Pentru cadrele didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar

   Aici găsiţi informaţii de interes pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din învăţământul arădean.


  Baza legislativa

         ORDIN Nr. 5575/28.10.2015 privind aprobarea programelor pentru concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

         Anexa 1 la OMECS nr. 5575/28.10.2015 - Programele pentru concursul national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar începând cu sesiunea 2016

         OMECS 5559/2015 - Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar


Program de lucru cu publicul

Marți: 11 - 14
Miercuri: 14 - 16
            Joi:    13 - 15

   Inspectori şcolari de specialitate pentru managementul resurselor umane:

                 prof. Adriana POPESCU

                 prof. Emilia MANDACHE

Accesaţi forumul ISJ Arad:

  Dezvoltarea resursei umane  Program de lucru cu publicul     
Marţi: 11 - 14 Joi: 15 - 17
Inspectori şcolari pentru dezvoltarea resursei umane
              prof. Carmen Cuzmanov 

Gradatii de merit


                                                         
 Accesaţi forumul ISJ Arad:I BUILT MY SITE FOR FREE USING