ŞEDINŢE


ŞEDINŢE

IANUARIEŞedinţă cu directorii unităţilor şcolare

   Marți, 29.01.2019, ora 10,00, în sala festivă a Colegiului Csiky Gergely Arad are loc ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Arad.


ORDINEA DE ZI:

  • Rețea școlară, proiect plan școlarizare 2019-2020 - inspector școlar general Stoenescu Anca;
  • Informații privind desfășurarea examenelor naționale; diverse - inspector școlar general adjunct, prof. Nicolae Pellegrini;
  • Stadiul derulării programelor de formare organizate de către CCD  - director CCD Arad, prof. Redeș Adela;
  • Studiul opțiunilor privind orientarea școlară și profesională a elevilor din cl. a VIII-a - director CJRAE Arad, prof. Toderici Ovidiu;
  • Diverse (precizări inspectori școlari)


FEBRUARIE                                                                                                               Şedinţă cu directorii unităţilor şcolare

 

ORDINEA DE ZI:


MARTIE

Şedinţă cu directorii unităţilor şcolare

Marți, 05.03.2019, ora 10.00, în sala festivă a Colegiului Naţional ”Moise Nicoară” Arad  are loc ședința cu directorii  unităților de învățământ din județul Arad.


ORDINEA DE ZI

  • Precizări privind metodologia și calendarul organizării simulării EN 2019;
  • Precizări privind înscrierea în învățământul primar;
  • Diverse (precizări inspectori școlari).


This site was built using